Conference schedule/Harmonogram konferencji

naglowek
Czwartek, 24 listopada

10:30 – 13:30 Rejestracja uczestników
13:30 – 14:30 Rozpoczęcie konferencji:
 Powitanie gości przez prezesa KNSA
 Kilka słów od pomysłodawców tematu konferencji
 Przemówienie Opiekuna KNSA
 Przemówienie Dyrektora Instytutu
 Przemówienie Dyrektora Muzeum w Biskupinie

SESJA I: prowadzący: Karolina Joka
14:30 – 14:55
Justyna Badji i Anna Majewska (UŁ) Archeologia współczesności i etnografia. Współpraca, doświadczenia, korzyści
14:55 – 15:20
Kuba Łada-Siwiec (UAM) Metody teledetekcyjne w identyfikacji krajobrazu konfliktu na przykładzie obszarów Poznania
15:20 – 16:00

16:00 – 16:25
Obiad

Michał Filipowicz (UW) Szańce w Sudetach
16:25 – 16:50
Filip Kamiński, Kuba Łada-Siwiec, Filip Wałdoch, Adam Lokś (UAM) Leje jako problematyczna pozostałość po wojnach
16:50 – 17:15
Krystian Marciniak (UMK) Służba Pracy Rzeszy na Kujawach – przyczynek do badań archeologicznych

17:15 – 17:20
Przerwa na kawę

17:20 – 18:00
wykład dr hab. Anny Zalewskiej (Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Przydrożne Lekcje Historii)
Problematyka wojen, przemocy i konfliktów jako element archeologii czasów współczesnych

18:00
Uroczysta Kolacja

Piątek, 25 listopada
8:00 – 9:00
Śniadanie

SESJA II: prowadzący: Krzysztof Żurek
9:00 – 9:25
Jan Szypuliński (UAM) Zastosowanie nauk medycznych i prawnych w archeologii
9:25 – 9:50
Jędrzej Hordecki (UAM) Archeologia sądowa w Polsce na tle ogólnych założeń dyscypliny

9:50 – 10:05
Przerwa na kawę

10:05 – 10:20
Kinga Langowska (Archäologischer Park / LVR-Römermuseum Xanten)
Koncepcje badawcze nad pojęciem pamięci zbiorowej Maurice’a Halbwachsa, Jana i Aleidy Assmannów oraz Pierr’a Nory, a badania archeologiczne
10:20 – 10:45
Filip Wałdoch (UAM) „Palimpsest” Chojnickiego Lasku Miejskiego.

10:45 – 11:00
Przerwa na kawę

SESJA III: prowadzący: dr Michał Pawleta
11:00 – 11:45
wykład dr Michała Pawlety (Instytut Archeologii UAM) Archeologia współczesnej przeszłości jako nowe pole badawcze
11:45 – 12:10
Paweł Kocańda (URz) „Drogi dzienniczku…” – historia pewnego stanowiska na podstawie dzienników polowych z wykopalisk archeologicznych w Bieczu
12:10 – 12:35
Bartłomiej Zenon Andrzejewski (UAM) Wystawy Współczesności. Czy muzeum współczesności ma sens?
12:35 – 13:00
Michał Gilewski (UW) Archeologia i ludy bez historii Mezoameryki

13:00 – 15:00
Zwiedzanie grodziska w Biskupinie z przewodnikiem (dla chętnych)

15:00 – 15:30
Obiad

SESJA IV: prowadzący Jędrzej Hordecki
15:30 – 15:55
Kalina Kulikowska (UAM) Archeologia archeologii – poczatki badań archeologicznych we Francji a współczesne standardy na przykładzie oppidum w Bibracte (1851-2016)
15:55 – 16:20
Kinga Langowska (Archäologischer Park / LVR-Römermuseum Xanten) Hugo Conwentz – wielki, zapomniany. O niezwykłej postaci gdańskiego archeologia i przyrodnika, który w zaskakujący sposób zapisał się w historii Pomorza, Polski i świata

16:20 – 16:35
Przerwa na kawę

16:35 – 17:00
Magdalena Rybska, Karolina Joka, Patrycja Kaczmarska, Hubert Lepionka (UAM) Archeologia współczesności w terenie: przykład nieinwazyjnych badań w Jagintach
17:00 – 17:25
Angelika Ślęzak (UAM) Co współczesny krajobraz może powiedzieć o pradziejowym? Kilka
refleksji
17:25 – 17:50
Weronika Kulikowska (UAM) i Zuzanna Fijałkowska (UG) Historia najnowsza: społeczeństwo i sex przez pryzmat artefaktów (gadżety erotyczne na przestrzeni wieku)

18:00 – 18:30
Kolacja

18:30 – 20:30
Warsztaty

Sobota, 26 listopada
8:00 – 9:20
Śniadanie

SESJA V: prowadzący Adam Lokś
9:20 – 9:45
Piotr Kierepa (UAM) Status prawny alternatywnych metod pochówku w prawie polskim
9:45 – 10:10
Olga Dec i Dominika Wybult (UAM) Badania cmentarzysk a poszanowanie tradycji
nienaruszalności grobów

10:10 – 10:30
Przerwa na kawę

SESJA VI: prowadzący: dr Anna Weronika Brzezińska
10:30 – 11:10
wykład dr Anny Weroniki Brzezińskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM) Stutthof, Obozy, Sztutowo. Społeczność lokalna wobec pamięci martyrologicznej
11:10 – 11:35
Kuba Łada-Siwiec (UAM) Archeologia współczesności – łatwa recepcja nowej dziedziny wewnątrz dyskursu archeologicznego?
11:35 – 12:00
Adam Lokś (UAM) Katastrofy i skarby? Trudne losy archeologii lotnictwa w Polsce

12:00 – 12:15
Przerwa na kawę

12:10 – 12:35
Joanna Wałkowska (UAM) Archeologia pamięci: działania edukacyjne i popularyzacyjne dotyczące cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce
12:35 – 13:00
Karolina Joka i Jędrzej Hordecki (UAM) Czy archeologia współczesności to współczesna
archeologia i vice versa

13:00 – 13:30
Obiad

13:30 – 14:30
dyskusja panelowa

images1

18th International Interdisciplinary Archaeology Students Session/ XVIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii

plakat
Ladies and gentlemen!
Students Scientific Association of Archaeology at the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University in Poznań is pleased to invite students and PhD candidates to take part in the 18th International Interdisciplinary Archaeology Students Session, which will take place on 24th-26th of November 2015 in Biskupin, Poland. In this year conference title is

„Archaeology of contemporary past and modern archaeology problems”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Studentów Archeologii przy Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na XVIII Międzynarodową Interdyscyplinarną Sesję Studentów Archeologii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2016 roku w Biskupinie. W tym roku tytuł spotkania to

Archeologia współczesności i jej problemy.