Important dates/ Ważne daty

Deadline for the submission of abstracts:

6th November 2017

Ostateczny termin przesyłania abstraktów:

6 Listopada 2017

Session will take place:

On 24-26th  November 2017 in Collegium Historicum Novum, Umultowska Street 89D, Poznań.

Sesja odbędzie się:

W dniach 24-26 listopada 2017 w Collegium Historicum Novum, Umultowska 89D, Poznań.