Call for papers/ Zaproszenie do przesyłania abstraktów

19th INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY ARCHAEOLOGY STUDENTS SESSION /

XIX MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA SESJA STUDENTÓW ARCHEOLOGII – „BOGOWIE, GROBY, UCZENI”

 

Abstract

Science, especially humanistic studies, is standing in front of a great challenge. On the one hand, it is expected of a scientist to have a really specific field of study, and on the other, there is a case of interdisciplinary cooperation in the ongoing researches. It is worth noticing that humanistics are the sciences about humans, their nature, culture, history, behaviour etc. With our conference, we would like to rethink this problem. The subject of the conference is strongly inspired by C. W. Ceram’s book ‚Gods, Graves and Scholars’. In our opinion, this is a perfect reference point to the discussion on human studies. The conference is divided into 3 main sessions:

Gods: the first topic is dedicated to everyone who studies culture, spirituality, religion, and beliefs.

Graves: the panel is addressed to material culture researchers.

Scholars: the last session is dedicated to papers and posters about methodology and philosophy of
research about human past.

This ground programme of our conference is addressed not only to archaeologists. We would like to invite representatives of disciplines like history, ethnology, anthropology, culture and human studies as well. Our aim is to create a space for a multidisciplinary discussion. The only requirement is to provide a paper or poster that discusses human past or a method of researching it.

 

Abstrakt

Nauka, a szczególnie humanistyka, stoi obecnie wobec dużego wyzwania. Z jednej
strony od badacza wymaga się bardzo szczegółowej specjalizacji. Z drugiej podnoszone są kwestie multidyscyplinarności prowadzonych badań. Należy mieć jednak na uwadze, że humanistyka jest nauką o człowieku – jego naturze, kulturze, historii, zachowaniach etc. Na przeciw przedstawionemu wyzwaniu chcemy wyjść z naszą konferencją. Jej temat czerpiemy bezpośrednio z książki C.W. Cerama „Bogowie, groby, uczeni”. Jest ona naszym zdaniem bardzo dobrym odniesiem do wszystkiego co dotyczy badań nad człowiekiem.

Konferencja podzielona jest na trzy główne sesje:

Bogowie: pierwszy temat adresowany jest do wszystkich zajmujących się kulturą,
duchowością, religią, i wierzeniami.

Groby: ten panel dedykowany jest badaczom kultury materialnej i studiów nad nią.

Uczeni: ostatni temat przeznaczony jest dla referatów o metodyce, metodologii i
filozofii studiów nad przeszłością człowieka.

Ten ogólnie zarysowany program naszej konferencji adresowany jest nie tylko do
archeologów. Zapraszamy wszystkich chętnych, Koleżanki i Kolegów, przedstawicieli takich dyscyplin jak historia, etnologia, antropologia, kulturoznawstwo, wschodoznawstwo, etc.

Wszystkie referaty są mile widziane a celem jest stworzenie przestrzeni do dyskursu.
Jedynym ograniczeniem jest wymóg by prezentowane referaty dotyczyły przeszłości
człowieka lub sposobów badania tejże.


Information

24th – 26th November 2017
Poznań, Collegium Historicum Novum, Umultowska Street 89D

Call for papers deadline: 6th  November 2017

Please note that the papers shouldn’t be longer than 25 minutes

Information about the author:
Data about the author should be placed in the left top corner in the following order:   -Name and surname of the author (bold font)
– Institute and  University
– Location
– e-mail address

If you have any questions, please contact us: konferencjaknsa2017@gmail.com

 

Informacje

24-26 Listopada 2017
Poznań, Collegium Historicum Novum, Umultowska Street 89D

termin nadsyłania abstraktów mija: 6.10.2017

Czas przeznaczony na jedną prelekcje to 25 minut.

Informacje o autorze:
Dane dotyczące autora tekstu prosimy zamieszczać w lewym górnym narożniku,
według następującej kolejności:
-imię i nazwisko (pogrubiona czcionka)
– nazwa Instytutu
– nazwa Uniwersytetu
– miejscowość
– adres e-mail

Pytania prosimy kierować na mail zgłoszeniowy: konferencjaknsa2017@gmail.com