Organizers/ Organizatorzy

Scientific Circle of Archaeology Students of Prehistory Institute at Adam Mickiewicz University

Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 1. President/Prezes: Dominika Wybult
 2. Vice-President/Z-ca prezesa: Marcin Kasprowicz
 3. Secretary/Sekretarz: Piotr Majorek

Mediterranean Section

Sekcja Śródziemnomorska KNSA:

 1. President/Prezes: Zuzanna Kowalczyk
 2. Vice-President/Z-ca prezesa: Martyna Andrzejak
 3. Secretary/Sekretarz: Maria Michalak

Session subject and official abstract/ Temat sesji oraz oficjalny abstrakt:

 1. Magdalena Rybska
 2. Karolina Joka
 3. Jędrzej Hordecki

Poster design by/ Plakat:

 1. Plakat – Patrycja Rutkowska
 2. Logo – Olga Dec

Page administration/ Administracja strony:

Piotr Majorek