Previous editions/ Poprzednie edycje

18th International Interdisciplinary Archaeology Students Session,
24th – 26th of November 2016 – Biskupin, Poland

„ARCHAEOLOGY OF CONTEMPORARY PAST AND MODERN ARCHAEOLOGY PROBLEMS”

XVIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii
24 -24 Listopada, Biskupin

„Archeologia współczesności i jej problemy”


17th International Interdisciplinary Archaeology Students Session,
19th-21th of November 2015 – Biskupin, Poland

„Transgression – about crossing borders”

XVII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii
 19-21 listopada 2015 , Biskupin

„Transgresja, czyli o przekraczaniu granic”

Official site/Oficjalna strona:

https://transgresja2015.wordpress.com/

Konferencja – Biskupin 2015

Poster/plakat: Patrycja Rutkowska

16th International Interdisciplinary Archaeology Students Session,
11th-13th December 2014 – Biskupin, Poland

„Looking at the sky… Celestial bodies and human in the past”

XVI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii,
11-13 grudnia 2014, Biskupin

„Patrząc w niebo… Człowiek a ciała niebieskie w przeszłości”

Konferencja – Biskupin 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~